070-278 20 14 

Råvara för vår produktion

Inköp av massaved

Det är viktigt med bra råvara för vedproduktionen. Vi är alltid intresserade av att köpa in massaved eller brännsleved av god kvalité.

Är du markägre och vill få bättre betalt för ditt virke? Vedkungen betalar gärna lite extra för bra råvara till vedproduktionen. För att kunna erbjuda våra kunder ved av hög kvalité är det viktigt med bra råvara. Vår vedfabrik är byggd för att klara stammar upp till 40cm i diameter och det ideala är 15-25cm när veden ska bli brasved. Vår storsäljare är 30cm björkved men vi säljer även mycket blandved och helst lövblandning för braseldning.  Oftast köper vi veden vid bilväg och ordnar med transport på timmerbil där volymen mäts och beräknas i fub (fastkubik under bark) volym. Så har du något att sälja eller kommer att få framöver - tveka inte att kontakta oss!

Bra råvara ger bra produkter och bra produkter ger nöjda kunder!

Detta är intressant att köpa:

  1. Björkmassa från 1:a och 2:a gallring (diametrar 10-40cm)

  2. Lövblandad brännsleved (diametrar 10-40cm)

  3. Brännsleved bestående av gran, tall och löv 

  4. Barkborreskadad gran/torrgran


Inköp av massaved

Har du massaved eller brännsleved att sälja får du gärna kontakta oss för en bättre affär! 
Namn Adress E-post Telefon Meddelande Skicka in