070-278 20 14 

Varför en vedskola?

Genom åren har vi märkt att våra kunder har mängder med olika funderingar. I stället för en faq har vi skapat en liten vedskola för smartare inköp, tryggare eldning och lite andra viktiga kunskaper.

Vedkungen är specialiserade på just ved. Om du besöker oss utanför Linköping berättar vi gärna mer om vår ved och vår vedproduktion. För dig som är lite osäker eller vill veta lite mer hoppas vi att du finner vår vedskola intressant. Hör av dig om du saknar något...


Vedkungens vedskola

Att välja ved - Det basala

Många väljer björkved av tradition. Då det är brist på björkved blir priset ofta mer rationellt om vi blandar in fler vedslag. Energiinnehållet i björk är enligt tumregeln cirka 20 % högre än i tall, en faktor om 1,2. I praktiken beror energiinnehållet på vikt, torkgrad och hur tätt träslaget är.

I realiteten har tall brännvärdet 88 % av björk varvid tall oftast ger billigare uppvärmning. Vi rekommenderar den som väljer ved att tänka på följande

Prisaspekten

Genom att jämföra olika träslags brännvärden och priset på det träslagen får du fram vilket träslag som ger mest värme för pengarna.

Förvaring

Om du vill att veden torkar snabbare väljer du stjälpt säck i stället för staplad ved

Säkerhet

Du eldar säkrare om du eldar ved med lågt brännvärde och låter det brinna med mycket syretillförsel. Då kan du elda miljövänligt, effektivt och med låg risk för att kamin eller murstock blir för varm.

Vedkungens vedskola

Att välja ved - Tänk också på...

Det är lätt att bara stirra på priset. När du väljer ved gör du klokt i att tänka till på några fler detaljer.

Längd

När kortare vedträn tillverkas sågas trät och klyva och klyvs på fler ställen. Det kostar mer att producera. Kortare ved fyller säckar tätare och därför finns det mer mängd ved i två jämförbara säckar där en är fylld med 25 cm långa vedklabbar och den andra har 30 cm långa vedklabbar. Nackdelen med korta vedträn är att du oftare behöver mata in mer ved i elden.

Hemkörning

Välj en aktör som ger billig eller kostnadsfri hemkörning av ved. De flesta aktörer tar ganska bra betalt för hemkörningen och inköptes totalekonomi blir ofta sämre än tänkt. Se till så att hemkörning ingår eller att det är ett lågt fast pris för utkörning.

Små aktörer har bristfällig logistik och kan inte köra ut lika ofta, därför måste de ta mycket mer betalt för utkörningen än större aktörer.

Tänk på att en aktör som stjälper av ved ger dig många timmars arbete med staplande jämfört med en vedleverantör som levererar i säck. Tid är också pengar.

Förbränningsekonomi

En ren kamin ger mer värmeförbättring än skillnaden i effekt mellan exempelvis björk och tall. Det är klokt att välja ved som passar ditt behov och det är ännu klokare att någon gång i bland rengöra kaminen.

Vedkungens vedskola

Brännvärden ved - Maximal energi

Alla träslag ger 5,32 kWh per kilo helt torr ved. Med normaltorr ved om ca 20 % fuktighetshalt innehåller ett kilo ved 4,2 kWh. Bränns denna i en vedkamin med 75 % effektivitet blir det slutliga energiuttaget 3,2 kWh per kilo.

Då olika träslag är olika täta upplever den som eldar att olika träslag har olika mängd energi per storlek på vedklabben. I praktiken är skillnaderna mindre än vad många tror. En jämförelse där björk har brännvärdesfaktor 100 % får olika trädslag följande brännvärdesfaktor i procent

Oxel - Ved Linköping Norrköping

Oxel

Oxeln är ett inte så vanligt träslag som är släkt med rönn. Finns främst i södra Sverige och är populärt vid handsnideri. Sveriges tätaste/hårdaste träslag.

120 %
Bok - Ved i Linköping och Norrköping

Bok

Bok är tillsammans med Ek Sveriges vanligaste ädellövträd. Växer naturligt upp till Östergötland och är odlad längre norrut.

114 %
Ek - Ved för hemkörning i Linköping och Norrköping

Ek

En ek står normalt i 900 år. Den växer i 300 år, är fullvuxen i 300 år och dör i 300 år. Ek är tätt och man skall inte bara elda så täta vedslag utan variera med lägre brännvärden.

110 %
Ask - Ved i Linköping och Norrköping

Ask

Vårt tredje vanligaste ädellövträd och anses stormtåligt med sina djupa rötter. Vanligt i vedblandningar i Götaland och Svealand.

110 %
Alm - Ved i Linköping och Norrköping

Alm

Alm är vårt fjärde vanligaste lövträd. Om Alm drabbas av almsjukan dör trädet ståendes och kan huggas ner och eldas ganska direkt utan lång torkning.

108 %
Lönn - Ved i Linköping och Norrköping

Lönn

Det finns gott om svensk skogslönn, en hotad lönnart vi inte skall elda och en tysk lönn som anses som invassiv och inte naturligt förekommande.

106 %
Björk - Ved i Linköping Norrköping

Björk

Björk är referensen för brännvärdesmätning och ges därför faktor 100 %. Björk blir dyrt då det bör fällas för hand för att undvika att avverkningsmaskiner förstör den fina nävern.

100 %
Tall - Ved i Linköping och Norrköping

Tall

Fin tall utan grenar används ofta till möbler och blir sällan ved. Tall med lite mer kvistar är vanligt som ved. För 100 år sedan bestod halva Sveriges export av endast en råvara, tall.

88 %
Sälg - Ved i Linköping Norrköping

Sälg

Sälg finns över hela Sverige och tillhör det snabbväxande släktet Salix som ofta används för energiskog. Om sälgen får växa upp till träd fungerar den bra som ved.

86 %
Asp - Ved till Linköping och Norrköping

Asp

Asp är exemplet som visar att det är för enkelt att bara välja lövträd för att få högt brännvärde. Snarare hjälper asp till så att vi inte eldar för hett i murstocken.

80 %
Granved till Linköping och Norrköping

Gran

Gran är vår vanligaste eldningsbasvara. Tall blir oftare till virke medan granen med dess många kvistar passar bättre för eldning. Med ett lägre brännvärde är det tryggt att elda ved länge utan att murstock blir för varm.

76 %
Gråal - Ved för hemkörning i Linköping och Norrköping

Gråal

Bland våra alar väljs oftast klibbal till finsnickeri, köksluckor och lister. Gråalen har inte blivit lika populär och är därför vanligare som ved.

72 %
Vedkungens vedskola

Slutsats - Att välja ved

Viktigaste lärdomen är att ibland städa kaminen då det är viktigare för ekonomin än val av träslag.

I praktiken innebär detta att den som väljer att handla av Vedkungen gör bäst i att välja säckar som andas (cirkulerar luft) innehållande lövträdblandning eller blandningar med inslag av tall och lite gran.

Ju mer du eldar desto rationellare blir det att välja Vedkungen som är så kostnadseffektiv avseende hemkörning och som har rationella luftiga säckar med lyftkrokar


Att elda kostnadseffektivt

Vedkungens vedskola

Vedkungen hjälper Östergötland elda kostnadsffektivt
Grundregeln för att elda kostnadseffektivt är att elda i en ren modern kamin med rena rör och hög syretillförsel. Det skall brinna ordentligt och inte pyra. En ren kamin med sotade rör kan ge upp till 30 % bättre värmeutveckling än en mer smutsig kamin (sot isolerar och skickar värmen upp med skorstenen)

Om du eldar mycket bör du därför inte ha för hög andel ek och björk då dessa innehåller mycket energi. För att elda kostnadseffektivt länge (många timmar per dygn i sträck) är det därför bättre med en vedmix där veden har ett mer genomsnittligt energiinnehåll och du eldar i högre tempo med mer syre. Därför rekommenderar vi blandsäckar eller säckar innehållandes mycket gran och tall. Om du bara vill finelda väljer du våra björksäckar och säckar med lövträd.

Om du vill minimera dina kostnader köper du mycket gran och tall och tvättar din kamin invändigt lite oftare än tidigare.

Att välja längd på ved

Vedkungens vedskola

Välj rätt längd på din ved
Ju kortare vedträn desto mer vedmassa i en stjälpt säck. Produktionspriset stiger ju kortare vedträna är. I praktiken är priset hos Vedkungen normalt sett ganska jämt vad du än väljer just för att du skall välja det som passar ditt behov bäst.
  • 25 cm - Kort ved för kamin och finved. Vanligast för riktigt gamla köksvedspisar.

  • 30 cm – Standardmåttet för vedkamin och öppen brasa

  • 50 cm – Standardmåttet för vedpanna

Grundtipset är att välja kring 30 cm om du eldar i modern villa-kamin och 50 cm om du eldar i stor vedpanna
Vedkungens vedskola

Hur undviker jag sot i min skorsten?

Genom att elda med mycket syre förbränns veden mer effektivt och det sotar mindre. Undvik att låta veden pyra med lite syre

Torr ved eller färsk ved

Vedkungens vedskola

Torr ved för hemkörning i Östergötland

När träd fälls kallas veden för färsk. Färsk ved har en fukthalt om ca 50 %. Ved som har en torrhalt om ca 20-25 % kallas för torr ved. När veden torkar dunstar fukthalten och veden tappar fukt.

I praktiken ger ved som torkats en sommar ca 20 % mer bränsleenergi än färsk ved.


Att torka ved

Vedkungens vedskola

Torr ved för hemkörning i Östergötland

Jonatan Svensson är VD på Vedkungen och kan det mesta om att torka ved. Det är givetvis skillnad på att torka ved för tusentals hushåll eller för sitt egna bruk.

Ved torkas bäst luftigt utomhus. Om färsk ved placeras inomhus för tidigt kan mögel uppstå. Knepet är att skydda veden från regn på ett sätt som gör att veden torkar mycket fortare än den kan absorbera regn. Därför är det för de flesta bäst att förvara kluven ved i stjälpt i stora luftande nätsäckar, och placera någon form av tak ovanpå säckarna.

Nätsäckarna skyddar från direkt regn samtidigt som luftflödet blir maximalt och sol lätt kommer åt veden. Vedkungen placerar säckar skyddade från mark på yta där vind blåser igenom vedsäckar effektivt.

För att du som slutkund skall kunna få bästa pris måste allt passa in i ett stort produktionsflöde, logistiskt torkningsflöde och sedan rätt roterat för utkörning till kund.

Vedkungen är ett 2a generationens företag som ägnat tusentals timmar åt att prova ut bästa möjliga sätt att torka ved effektivt. Det kan låta lite fånigt men gör att vi kan vara hundratals kronor billigare än konkurrenter per säck.


Att förvara torr ved

Vedkungens vedskola

Torr ved för hemkörning i Östergötland

Torr ved förvaras bäst regnskyddat i luftig miljö som ventilerar ut fukt. Många använder en vedbod, bygger ett litet vedförråd med tak och väggar medan andra förvarar ved i sitt garage. Många förvarar ved i vedkungens säckar med en presenning med fördelen att veden inte behöver flyttas och staplas fler gånger.

Om du förvarar ved ute rekommenderar vi att du har någon form av golv som förhindrar att ved får kontakt med snö eller regnvatten underifrån. Lättast är att placera ved på lastpallar vilka går att köpa i de flesta städer för hundralappen av en pallcentral. Pengarna är att ses som en pant som fås tillbaka när pallen säljs.

En eu-pall har måttet 80x120 cm och lyfter veden ca 14,4 cm från marken. EU-pallens hål gör det mycket lätt att fästa presenning. Använd gärna gummilina med krok eller en vikt ovanpå presenningen för att enkelt kunna öppna upp och komma åt veden.

Ett tips till dig som eldar mycket är att jämföra priset med vedtypen. Om du har plats att förvara veden köper du gärna mycket tall och köper 10-15 % mer mängd ved. Vedkungen säljer lövträdblandningar och blandningar med inslag av tall och barrträd. I praktiken är priserna per effektutnyttjande ganska identiska och varierar främst med den logistik olika träslag innebär.

Om du värmer huset med nästan enbart med ved i kamin bör du inte bra elda med lövträd. Bäst effektivitet nås om det brinner häftigt med mycket styretillförsel. Lövträdens relativt högre energi per vedklabbe gör att kaminen kan bli lite väl het och därför är det tryggare att elda konstant med en vedblandning eller bara med barrträd.

Torr ved förvaras bäst regnskyddat i luftig miljö som ventilerar ut fukt


Förvara lite ved inomhus

Vedkungens vedskola

Förvara lite ved inomhus Norrköping Linköping

När ved eldas vill vi gärna att brasan fort kommer upp i 800 graders temperatur. Detta underlättas av god syretillförsel och att de första vedklabbarna redan är rumstempererade. Därför rekommenderar vi att du förvarar lite ved inomhus.

Om du har kall ved, använd då extra många medelsmå stickor som tändved, före det att den kalla veden läggs på. Rikligt med stickor får fart även på kall och fuktig ved. När brasan väl är igång kan du lägga på ved som vanligt.


Om du får ont om ved på vintern

Vedkungens vedskola

Barkborre Ved att elda med på vintern
Ju hårdare träslag desto längre tid tar veden att torka. Därför bör inte träslag som ek och björk fällas sent på säsongen och eldas. Bättre är att låta hård ved torka en hel säsong eller över till nästa år.

Ur denna aspekt är det bättre att elda gran och tall och ju dödare träden är desto bättre. Om du är desperat efter ved på vintern är det bäst att göra mindre vedklabbar av träd som drabbats av granbarkborre eller almsjuka. Bilden ovan visar barkborreangrepp. Döda träd är torra träd som står upp. Dessa träd är oftast tillräckligt torra för att direkt klyvas till torr ved.

  • Jourtipset - Gran och tall som drabbats av barkborre

  • Jourtipset - Alm som drabbats av almsjukan

Vedkungen har normalt torr ved året runt och kör ut ved 7 dagar per vecka
Vedkungens vedskola

Stjälpt eller staplad ved

Stjälpt ved är huggen ved där vedklabbar välts ut, ramlar från ett flak till en hög eller läggs lite mer huller om buller i en säck.
  • Stjälpt ved torkar bättre då mer luft kommer åt veden.
  • Stjälpt ved tar mer plats än staplad ved.
  • Staplad ved kallas ofta för travad ved.
  • Normalt motsvarar en kubikmeter stjälpt ved ca 60-70 procent av staplad ved.

Normalt köper den som bara myseldar fåtalet tillfällen per år några 40liters säckar. I en 40L säck är veden staplad. Personer som mycket fördrar därför säckar med stjälpt ved då det underlättar för löpande torkning. Vanligt är att ved förvaras utomhus stjälpt och sedan staplas när den flyttas in inomhus. Då tas mindre utrymme i anspråk inomhus och det ser fint ut.

Stjälpt ved för hemkörning i Linköping

Stjälpt ved

Ved som klyvs bör förvaras stjälpt. Många hämtar stjälpta mått med ved i egen kärra direkt hos Vedkungen i Brunneby, Nykil.

Torkar bättre
Staplad ved till Linköping och Norrköping

Staplad ved

Stapla din ved först när veden är torr. Vedkungen levererar torr ved.

Torkar sämre
Vedkungens vedskola

Skillnad i vikt mellan färsk ved och torr ved

1 m3 färsk björk väger ca 875 kg. När björken är torkad väger 1 m3 ca 490 kg. 1 m3 färsk tall väger ca 1 000 kg och torr ca 430 kg. Björkveden har ca 20 % mer energiinnehåll än tallen.

Elda miljövänligt

Vedkungens vedskola

Elda miljövänligt med mycket syre
Genom att elda med hög syretillförsel brinner veden bra och elden blir ljus och fin. Då förbränns partiklar ordentligt och det sotar mycket lite. En modern vedkamin är smart uppbyggd där luft cirkulerar på ett sätt som förbränner småpartiklar extra effektivt.
Att elda med hög mängd syre ger en något mer miljövänlig förbränning

Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten

Vedkungens vedskola

Elda miljövänligt med mycket syre
Ved är ett biobränsle. Biobränslen ger inget nettotillskott av koldioxid och bidrar därmed inte till växthuseffekten.
Många miljövänner anpassar sina värmekällor till ökad vedeldning

Vedeldning förstör inte näringsämnen

Vedkungens vedskola

Elda miljövänligt med mycket syre
När ved eldas samlas de flesta näringsämnen i askan. För att skapa ett normalt kretslopp bör askan återföras till skogen. Många väljer dock att återanvända askan själv för att förstärka den egna tomtens natur. Om askan placeras på rätt ställe kan den ge näring till växter eller påverka ph

Många mikroorganismer behöver aska och därför eldas det medvetet nära vissa naturreservat, likt Gotternskogen i Kolmården och det mest kända fallet, Tyresta nationalpark även om den skogsbranden inte var önskad.

Aska från ved är naturligt och främjar biologisk mångfald

Vedeldning är en säkerhetsåtgärd

Vedkungens vedskola

Lagra ved för sämre tider
Alla bör förvara ved för några veckors strömavbrott. Om du värmer upp med ved bör du ha en årsförbrukning på lager.

På 80-talet fanns en strategi för hur Sverige skulle vara självhushållande med allt från livsmedelsproduktion till uppvärmning. När muren föll valde länder och företag att internationalisera sina försörjningskedjor. Internationaliseringen har gjort oss mer sårbara för störningar. Idag uppmuntrar politiker, försvarsmakten och myndigheten för samhällsskydd och beredskap åter igen privatpersoner att säkerställa att de klarar av störningar.

Att ha gott om ved hemma gör dig trygg i att du har värme och kan laga mat


Har du stockar att sälja?

Se vår sida för inköp 
Vedkungens vedskola

Vad påverkar vedpriset?

Priset på ved har 2021-22 skjutit i höjden. Vedkungen har behållit priserna relativt långa och har jämfört med konkurrenter bland Östergötlands lägsta priser.
Genom att förstå vad som påverkar vedpriset och förstå hur Vedkungen arbetar hoppas vi kunna förklara varför vi är en pålitlig aktör som gång på gång har lågt pris i prisjämförelser i Linköping och Norrköping.

Vedpris

Produktionseffektivitet

Att producera ved kostnadseffektivt kräver att man har rätt logistik och tänker i flöden likt fabriker. Därför kan aktörer som inte är specialiserade på ved sällan erbjuda samma pris som exempelvis Vedkungen kan.

Ifall de har ett lågt pris så hugger de ofta upp små kvantiteter med egen skog och säljer slut ganska fort.

För leveranssäkerhet av stora mängder ved krävs en aktör som arbetar med väl genomarbetade processer och som investerat i effektiv maskinpark.

 

Vedpris

Logistik

Vedproduktion handlar mycket om att köpa in rätt ved rationellt, ha ett effektivt produktionsflöde och sedan bra logistik vid utkörning.

Vedkungen har många årligen återkommande kunder som beställer med god framförhållning. Därför kan utkörning av ved optimeras och bättre pris kan erbjudas till slutkund.

De flesta mindre aktörer erbjuder inte utkörning utan att ta hutlösa priser för utkörningen, detta eftersom de har brister i logistik och planering och därför får mycket stora kostnader förenade med sin utkörning.

Vedpris

Internationella faktorer skapar mer brist på träd

När gaspriset i Europa är högt väljer vissa värmeverk att elda med ved

Oroligheter i Ryssland har gjort att fler köper träd och virke från andra marknader

Vedpris

Höga elpriser får personer att byta till veduppvärmning

Elnätets pris sätts efter sista producerade elen inom det elområde svenska elproducenter kan sälja elen, något som inkluderar elöverföring till Tyskland och därmed påverkas elpriset av Tyska gaspriser.

Om priset på el är högt i Tyskland exporterar elproducenter i södra Sverige el till Tyskland i stället för att sälja den i Sverige.

 

Vedpris

Elnätet är mer instabilt än förr

Stora tunga transformatorer från vattenverk och kärnkraft ger stabilitet i elnätet.

Med en ökad elmix där större inslag av vind och solkraft gör att energiproduktionen av vind och sol varierar med vädret, har stora kraftverk mindre prognostiserbarhet och mindre lönsamhet då de måste minska sin produktion när vädret gynnar sol och vind.

Detta beror både på elens produktionskostnad och på att de stora aktörerna måste reglera el-trycket ute i elnätet.

Grovt förenklat kan man säga att den som tillverkar el med egen sol och vindkraft tjänar pengar medan konsumenter som är beroende av att köpa el på vanliga marknaden förlorar prismässigt.

Vedpris

Ökade transportkostnader

Det är dyrt att köra timmerbil till fabrik och sedan köra ut ved med lastbil till slutkund.

Vedkungen har inte kompenserat för utgiftsökningar men får betala betydligt mer för timmertransporter än tidigare.

Alla som arbetar med ved och timmer drabbas av högre transportkostnader vilket driver upp priset på ved.

Varför är björkved ofta dyrt?

Vedkungens vedskola

Björkved hemkörning i Linköping och Norrköping
Det finns ganska ont om björkskogar där björkarna står tätt. När skog avverkas är björk ofta ett mer sällsynt inslag som måste sorteras ut. Att förflytta mindre kvantiteter ved är kostsamt och det är svårt att fylla hela timmerbilar med bara björk.

Pappersbruk använder björk för att blanda in i sin produktion. På detta sätt får de fram ett vitare papper utan att använda kemikalier som bleker pappret. Pappersbruken är därför stora inköpare av björkmassa i syfte att få fram ett mer miljövänligt vitt papper.

Björkved innehåller ca 20 % mer energi än tall. Om du köper tall billigare än till 80 % av priset av björk är det mer kostnadseffektivt att använda tall.

Vedkungens kunder i regionen kring Linköping och Norrköping väljer efter tycke och smak. Ofta väljs blandved med både lövträd och barrträd, en mix som ger låga kostnader för att värma upp en bostad med ved.

Den som vill ha den finaste vitaste björkveden väljer ved av glasbjörk


Varför kan jag vara trygg i att vedpriset inte drar iväg för högt?

Vedkungens vedskola

Vedkungen har prispressad torr ved
Den som eldar med ved kan vara trygg i att det kommer fortsätta vara ett kostnadseffektivt sätt att värma upp bostäder på.

Ved är tungt och utrymmeskrävande att köra. Några mil med timmerbil blir lätt extra hundralappar per färdig kubikmeter ved. Därför kan inköpen inte ske för långt bort från förbrukningsplatsen och det blir inte lönsamt att exportera alla typer av vedkvantiteter. Därför kan du som väljer eldningsved räkna med att vedpriset inte kommer skjuta i höjden för mycket. Du kan räkna med att ved långsiktigt är ekonomiskt rationellt och förhindrar dig från utgiftschocker.

Välj vedeldning för att sova gott om nätterna


Hur förhindrar jag från att drabbas av prishöjningar?

Vedkungens vedskola

Lågt pris på ved i Linköping och Norrköping
Vedkungen konkurrerar på pris och effektivitet i hemkörning. Vår mission är att fortsätta erbjuda ledande bra priser.

Vedkungen samverkar långsiktigt med skogsägare och erbjuder kunder möjligheten att binda priset på vedinköp för flera år framåt. På detta sätt vet vi att vi kan erbjuda troligen lägst pris på ved i regionen kring Linköping och Norrköping i många år framöver.

Välj prenumeration på ved för att trygga ditt pris lång tid i förväg


Hur ökar jag effektiviteten på min kamin?

Vedkungens vedskola

Tätningssnöre till vedkamin
Vedkaminers dörrar och rör har ofta tätningssnören som sakta förbrukas i takt med att du eldar.

Det är naturligt att dessa på sikt behöver bytas eller fästas om. I fall dessa inte håller helt tätt drar kaminen luft från annat håll än de tänkta kanalerna och blir mindre effektiv. Du finner nya tätningssnören för mycket små belopp i din lokala järnhandel eller där du köper kamin.

Normalt märker sotaren i fall det är dags att förbättra tätningen. Om du tycker att det brinner dåligt behöver det inte vara fuktig ved, kanske är det dags att täta dörren lite extra.

Se med några års mellanrum över dina rör och kaminens dörrs tätning


Värmerör ger en kilowatt per meter

Vedkungens vedskola

Värmerör ökar effektivitet på kamin
Rör ger värme fortare än täljsten

Många som installerar ny värmekamin väljer att ha ett värmerör som går i lite i sidled eller snett uppåt innan påkoppling i skorstenspipan. Detta gör att värmen förflyttar sig genom ett rör som värms upp och reflekterar värme ut i bostaden.

En meter värmerör ger normalt ca en kilowatt mer värme in i bostaden. Det förekommer att bostäder byggs för att tillvara ta värme från vedeldning så effektivt som möjligt, med vedintag på bottenvåning och sneda rör som löper många meter genom huset före anslutning till murstocken.

För dig som bor modernt och använder modern kamin kan en liten rörstump bakom vedkaminen göra susen.

Värmerör som går mer i sidled än rakt upp ger förbättrad effektivitet


Hur ökar jag effektiviteten på min kamin?

Vedkungens vedskola

Ren vedkamin ger bra effektitet
Sot isolerar bra

3 mm sot ger 10 % värmeförlust. Dvs. om en kamin och rör har sot utmed ytor skickas mer värme ut i skorstenen i stället för att ledas genom kaminens glas, täljsten eller värmerör ut i bostaden. Att någon gång per år tvätta kaminen och sota lite extra ger därför bättre värme och bättre ekonomi i vedeldandet.

En halvtimmes jobb med stålborste eller askdammsugare kan ge stor förbättring på effektiviteten. Sotare vittnar om ett test som visade att 90 % av alla eldstäder ökade sin effektivitet efter rengöring. Efter att kaminen rengjorts ökade värmen på sidoplattorna med det dubbla, efter bara 15 minuters eldning. Den uppskattade värmevinsten var 30 % högre effektivitet.

Det är ekonomiskt mer rationellt att städa kaminen än att välja ved efter energinnehåll


Värmefläkt sprider värmen

Vedkungens vedskola

Värmefläkt sprider kaminvärmen bättre
Sprid värmen med värmen själv som fläktmotor

Det finns värmefläktar som fungerar utan elektricitet. Exempelvis tillverkar Kanadensiska Ecofan fläktar som kan sättas direkt på eldstaden. Värmen driver ett termoelektriskt element som får fläkten att snurra. Ju högre temperaturen i kaminen blir desto fortare snurrar fläkten och värmen sprids effektivare ut i bostaden.

De flesta tillverkare av kaminer har färdiga lösningar för fläktar


Ny eller gammal kamin?

Vedkungens vedskola

Ny vedkamin betalar av sig fort
Äldre kamin är bra medan nya är effektivare

En äldre eldstad har ungefär 40-60 % effektivitetsutnyttjande. Detta innebär att 40-60 % av vedens engeriinnehåll blir till värme. En mycket effektiv äldre modell kan nå 60-80 % effektivitetsgrad.

En modern kamin likt Conturas modeller har en effektivitet på hela 90 % av energin och förbränner luften flera gånger så att mängden skadliga partiklar minskar kraftigt, för att nästan helt elimineras.

Om du vill elda miljövänligare i en riktigt gammalvedspis skall du elda med mycket syre och bra drag. Då förbränns så mycket av de små partiklarna som möjligt.

Att investera i en modern kamin kan betala av sig redan första vintern


Vedkungens vedskola

Dags att beställa ved?

Trygga din ved redan nu, få bra pris och bekväm hemkörning